Welkom bij Azië in de Wok.


Mijn naam is Truus Jenner en ik woon momenteel weer in Nederland.

China is voor mij niet onbekend, ik heb daar tien jaar gewoond toen er nog weinig buitenlanders zaten, dus totaal anders dan nu.

Voor de periode in China, heeft ons gezin 4 jaren in India gewoond, wat ook een uitdaging was.


Truus Jenner Zwerink is op 20 januari 2020 veel te jong overleden.

De website houden we als nagedachtenis aan haar voorlopig in de lucht.

Henny Jenner, Barbara Jenner & Edward Jenner


in memoriam truus jenner